Rebusmotivering

När man löst en rebus ska lösningen motiveras på rebusblanketten, som kan se ut så här:

Motiveringen ska innehålla alla steg och operationer som behövs för att komma fram till lösningen. Detta för att man inte ska råka höra eller se en lösning utan att förstå hur man kommer fram till den.

Här nedan visar vi ett av sätten för hur motiveringen kan konstrueras. Man kan använda någon annan metod att motivera rebuslösningar, så länge den är tydlig och komplett.

Rebusmotivering

På rebusblanketten kan man använda följande generella syntax:

REBUS   (operation)   RESULTAT   (operation)   ......   (operation)   LÖSNING

Alternativa metoder att skilja operationer från rebustexter kan vara:

 operation
REBUS     -->  RESULTAT

REBUS

(operation)

RESULTAT

Vertikala varianter är tydliga, men oftast svåra att få plats med på rebusblanketten.

Operationer

Själva operationernas innebörd förklaras på en annan sida.

Tänkbar syntax för vanliga operationer:

Syntax

Operation

Exempel

(assoc)

(!)


Godtycklig association, t.ex. synonym, generalisering, exemplifiering, tolkning

SPIRA   (assoc)   GRO
TÅGDRAGARE   (assoc)   LOK
GOBI   (!)   ÖKEN
ÖL   (!)   TT

(vänd)

<-->

Vända rebusen baklänges

TKUL   (vänd)   LUKT

YLBVER   <-->   REVBLY

( i )

i-insättning eller i-utbrytning

PESTIRAPAD   ( i )   RAPPESTAD

BRISEN   ( i )   RISIBEN

(om)

om-insättning eller om-utbrytning

RATOMT   (om)   RATT

STTARAT   (om)   STRATOMTA

(A/B)

(A --> B)

Bokstavsbyte A till B

FÖVMÖGEN   (V/R)   FÖRMÖGEN

RIK   (R --> V)   VIK

(+A)

(A)

Lägg till bokstav A

Ta bort bokstav A

PLANERAR   (+T)   PLANTERAR

SÄTTER   (–T)   SÄTER

(romerska)
(rom)

Romerska siffror

51500   (romerska)   VID

(periodiska)
(per. syst.)

Periodiska systemet

926088   (periodiska)   U Nd Ra

För något ovanligare operationer eller associationer kan det räcka att ange association, men precisera gärna ett ämnesområde eller skriv ut operationen. Exempel på tänkbar syntax:

Kompletta exempel

NELIPSAR   (vänd)   RA SP ILEN   ( i )   SPIRA ILEN   (assoc)   GRO BYN   (vänd)   NYBORG

412419-100   (periodiska)   Nb Cr K - 100   (romerska)   NbCrK - C   (dra bort C)   NbrK   ( i )   BRINK

LEDDENÖRNA   (N/H)   LEDDE HÖRNA   (TV-historia)   HYLAND   (H/N)   NYLAND