Resultat rebusVrallyt våren 2020:

Post date: Jun 12, 2020 4:29:38 PM

Vårrallyt 2020 ersattes av ett virtuellt rally lördag 9 maj. Här kommer en sammanfattning av resultatet.

Totalresultat:

Prislistan (inofficella priser):