Exempel

Här hittar du lite exempel och mer förklaringar på olika företeelser i ett rebusrally. Du bör först läsa igenom hur ett rally funkar.

Exempel på rebusar och mer förklaringar kring dem finns på en separat sida.

Se även sidan med foton från tidigare rebusrallyn.

Klicka på rubrikerna nedan för att komma till respektive exempel:

Karta och rallyväg

Traditionellt körs rallyt på Terrängkartan, tidigare kallad Gröna Kartan. Varje sådan karta är 75 x 40 cm och visar 37,5 x 20 km, och varje kartblad rymmer två kartor.

Följande terrängkartor är möjliga för Rebusrallyt i Linköping (den gröna fyrkanten visar de två kartor som finns på kartbladet 570):

Det har dock blivit allt vanligare att arrangörerna använder en egentillverkad karta, som inte följer kartuppdelningen ovan. Själva kartinformationen är dock alltid densamma som på de officiella terrängkartorna.

Här är ett utdrag från Terrängkartan vid Åtvidaberg, där vi ritat dit vissa saker med rött:

De vägar man får åka på är alla vägar som har röd färgning, samt vägar ritade med dubbla svarta streck. Vägar ritade med enkelstreck är ”enskild sämre bilväg” och får inte användas.

Vägbommar får inte passeras, och därför får man inte använda några vägsträckningar som har en markerad vägbom.

Den korrekta rallyvägen är den kortaste farbara vägen mellan kontrollerna. Om du på kartan till höger befinner dig vid ”Start” och ska till ”Kontroll”, vilken väg är då kortast?

Det gäller att mäta rätt längd på de tänkbara vägarna på kartan för att hitta den kortaste vägen!

Här är ett exempel på hur den kompletta rallyvägen kan se ut (från en äldre Gröna Kartan). Notera återigen att det endast finns en enda korrekt rallyväg, den kortaste vägen mellan kontrollerna.

Koordinattabell och kontrollplatsen

En rebuslösning (namnet på kartan) är inte identisk med kontrollplatsen. Istället ska man genom en matematisk operation få fram ett koordinatpar som anger kontrollens verkliga läge i förhållande till rebuslösningen. Detta sker genom att använda en koordinattabell som finns i startkuvertet:

Kontrollerna är alltid placerade på ställen längs själva rallyvägen som är lätta att exakt identifiera på kartan, t.ex. en vägkorsning, där en bäck korsar vägen el.dyl. Alltså inte någonstans mellan två hus el.dyl.

Här finns ett exempel på en koordinattabell: D4GOA våren 2004 (öppnas i Google Drive)

Exempel:

Rebuslösningen är Klackberg. Koordinattabellen ger koordinaterna N21, Ö15, samt lägesbeskrivningen "förgreningen". Mät 21 mm norrut och 15 mm österut från nedre vänstra hörnet av begynnelsebokstaven K i Klackberg, så kommer ni mycket riktigt till en förgrening. Där är nästa kontroll!

Notera: den exakta utgångspunkten för mätningen definieras som "sydvästra hörnet på den rektangel, parallellt orienterad med kartans svarta rutnät, som precis omsluter begynnelsebokstaven i rebuslösningen".

Rebuslappar och hjälp&nöd-kuvert

Så här kan rebuslapparna se ut, som alltså sitter på kontrollernas pinnar. De innehåller rebusens nr, själva rebusen, samt kontrollbokstäver.

Så här kan hjälp- och nödkuvertet se ut, det ”kuvert” som innehåller ihopsydda hjälprebusar och nödlösningar. Genom att klippa upp rätt ”rektangel” från långsidan så kan man läsa innehållet.

Se till att inte råka klippa sönder någon annan av rektanglarna, för då räknas det som att även den klippts upp.

Fotoplock

Fotoplock är foton tagna av föremål, hus och vyer som dyker upp längs rallyvägen. Dessa ska redovisas på en plockblankett i korrekt inbördes ordning, annars får man prickar.

Fotoplocken fås utskrivna på A4-papper med var sitt nummer, t.ex. så här:

Tänk på följande när det gäller fotoplock:

Tallriksplock

Tallriksplock är papptallrikar, var och en försedd med 3 stora bokstäver, som satts upp längs rallyvägen. Dessa ska redovisas på en plockblankett i korrekt inbördes ordning, annars får man prickar.

Här är några bilder som visar hur tallrikarna kan se ut och sitta:

Rallyledningens humor:

Tallrik på staket innan lunchkontrollen:

Falsk tallrik ("&" är inte en bokstav):

Passande tallrik på jakttorn:

Ser du tallriken?

Tänk på följande när det gäller tallriksplock:

Plockblanketten

Foto- och tallriksplock redovisas på samma blankett, en för fömiddagen och en för eftermiddagen. Det gäller att redovisa plocken på rätt sträcka, dvs. mellan rätt kontroller, och i rätt inbördes ordning. För fotoplocken skriver man in numret, för tallriksplocken de 3 bokstäverna.

Så här kan en plockblankett för förmiddagen se ut:

Pyssel

Pyssel är diverse uppgifter av varierande slag och svårighetsgrad som kan handla om precis vad som helst. Här är några exempel på olika typer av pyssel, ibland med exempel i form av länkade PDF- eller MP3-filer:

Ljudpyssel (på CD-skiva eller USB-sticka):

Praktiska uppgifter:

Papperspyssel:

Andra ämnen kan vara instrument, djur, bilar, växter, produkter, reklam, geografi, konstverk, kalendrar, alfabet/symboler, nobelpris, astronomi, religion, TV/radio, lingvistik, kemi, mat & dryck, sömnad, osv.

Rallyts ABC

Rallyts ABC är en lista av små rimmade verser, en per bokstav i alfabetet. Verserna kan vara harmlös lyrik eller meningsfulla ledtrådar till rebusar, pyssel och andra uppgifter. Det gäller att lista ut vad som är vad. Några exempel på verser från tidigare rallyn:

Här finns två exempel på kompletta ABC: Enar Åkered våren 2001 och Rattmuffarna våren 2011.

Alla dokument samlade i en lista