Rebusmotivering

När man löst en rebus ska lösningen motiveras på rebusblanketten, som kan se ut så här:

Motiveringen ska innehålla alla steg och operationer som behövs för att komma fram till lösningen. Detta för att man inte ska råka höra eller se en lösning utan att förstå hur man kommer fram till den.

Här nedan visar vi ett av sätten för hur motiveringen kan konstrueras. Man kan använda någon annan metod att motivera rebuslösningar, så länge den är tydlig och komplett.

Rebusmotivering

På rebusblanketten kan man använda följande generella syntax:

REBUS (operation) RESULTAT (operation) ...... (operation) LÖSNING

 • Den ursprungliga kompletta rebusen anges alltid först. För ordinarie rebusar är det rebusen som står på rebuslappen och för hjälprebusar är det rebusen som står i hjälp- och nödkuvertet. Ibland händer det att man förstår den ordinarie rebusen efter att ha klippt hjälprebusen, och då kan man välja att istället motivera den ordinarie rebusen. I det fallet kommer man dock ändå att få prickar för att man klippt hjälprebusen.
 • För ljud- och lunchrebusar ska ni beskriva vad ni hör eller ser, innan ni gör associationer eller andra operationer. Exempel:
  • Låten ”Paint it black” spelas
  • Smackande ljud hörs
  • Ett gammalt trasigt batteri
  • En blöt bok med en badanka
 • Mellan varje lösningssteg anges en eller ett fåtal operationer, tydligt åtskilda från rebustexten före och efter operationen.
 • Samtliga rebusoperationer skall specificeras, även om de skulle kunna anses "självklara".
 • Motiveringen avslutas alltid med lösningen, dvs. namnet på kartan.
 • Rebustexterna bör normalt stå med versaler, men kan skrivas med gemener om det är en lång rebustext, eller blandat för att förtydliga lösningsstegen. Det är också tillåtet att lägga in mellanrum i rebustexterna för att förtydliga. Även understrykning eller klamrar kan användas om man vill förtydliga vilken del av rebustexten som en operation avser.

Alternativa metoder att skilja operationer från rebustexter kan vara:

        REBUS
  operation  
operation
REBUS
RESULTAT
  RESULTAT

Vertikala varianter är tydliga, men oftast svåra att få plats med på rebusblanketten.

Operationer

Själva operationernas innebörd förklaras på en annan sida.

Tänkbar syntax för vanliga operationer:

Syntax Operation
Exempel
(assoc)
(!)
Godtycklig association, t.ex. synonym, generalisering, exemplifiering, tolkning SPIRA (assoc) GRO
TÅGDRAGARE (assoc) LOK
GOBI (!) ÖKEN
ÖL (!) TT
(vänd)
Vända rebusen baklänges TKUL (vänd) LUKT
YLBVER REVBLY
( i ) i-insättning eller i-utbrytning PESTIRAPAD ( i ) RAPPESTAD
BRISEN ( i ) RISIBEN
(om) om-insättning eller om-utbrytning RATOMT (om) RATT
STTARAT (om) STRATOMTA
(A/B)
(AB)
Bokstavsbyte A till B FÖVMÖGEN (V/R) FÖRMÖGEN
RIK (RV) VIK
(+A) Lägg till bokstav A PLANERAR (+T) PLANTERAR
(-A) Ta bort bokstav A SÄTTER (–T) SÄTER
(romerska) Romerska siffror 51500 (romerska) VID
(periodiska) Periodiska systemet 926088 (periodiska) U Nd Ra

För något ovanligare operationer eller associationer kan det räcka att ange association, men precisera gärna ett ämnesområde eller skriv ut operationen. Exempel på tänkbar syntax:

Syntax Operation
Exempel
(ämne) Association inom ämnesområde KKK1010 (poker) KÅK
C2H5OH (kemi) ALKOHOL
(matematik) Matematisk räkneoperation 10X10 (matematik) 100
5MINUS1 (matematik) FYRA
(antal) Räkna antalet tecken XXXXX (antal) 5X
(plural) Flera av samma tecken AAAAA (plural) AN
(prefix)
(enhet)
Matematiska prefix/suffix eller enheter K (prefix) 1000
10MX10M (enhet) AR
(landsnr) Landsnummer för telefoni 0047 (landsnr) NORGE
(namnsdag) Datum för namnsdagar 8/3 (namnsdag) SIV
0912 (namnsdag) ÅSA

Kompletta exempel

NELIPSAR (vänd) RA SP ILEN ( i ) SPIRA ILEN (assoc) GRO BYN (vänd) NYBORG

412419-100 (periodiska) Nb Cr K - 100 (romerska) NbCrK - C (dra bort C) NbrK ( i ) BRINK

LEDDENÖRNA (N/H) LEDDE HÖRNA (TV-historia) HYLAND (H/N) NYLAND

Comments