Rally marknadsföring HT14

Längst ner på denna sida finns PDF-filerna för reklammaterialet inför höstrallyt 2014. Detta är endast avsett för de som ska hjälpa till att marknadsföra rallyt!
Infon nedan gäller för marknadsföring på Campus Valla/US på LiU.

Affischer

REGLER och TIPS:

 • Det är absolut FÖRBJUDET att sätta affischer på väggar, pelare, dörrar, glasrutor, osv. Endast på allmänna anslagstavlor, som inte är reserverade för en institution, kår el.dyl.
 • Vi får inte heller affischera i Kårallen, på Örat och i de andra kårhusen.
 • Sätt inte en affisch rakt över en annan, aktuell affisch. Ta först ner "utgångna" affischer/anslag. Flytta sedan andra affischer/anslag för att få rum, så långt det är möjligt och rimligt.
 • Uppsatta affischer måste kontrolleras regelbundet och flyttas/ersättas om de inte längre syns, annars är arbetet förgäves.

VAR kan man affischera:

 • Key-huset: Två anslagstavlor per våning (nära hissen och trappan), samt en mindre i studentköket på bottenvåningen.
 • I-huset: En anslagstavla per huskropp, vid respektive "allrum" (läsplatser).
 • D-huset: En anslagstavla till höger innanför ingången mot Key-huset. En anslagstavla i vardera studentköket, nära Pressbyrån. Flera anslagstavlor vid toaletterna på båda våningarna vid ingången mot stora parkeringen (där LiUs reception ligger).
 • TEMA-huset: En anslagstavla till vänster om "allrummet" intill studentköket på bottenvåningen. En mindre anslagstavla inne i studentköket.
 • Zenit: En anslagstavla till höger direkt innanför huvudingången.
 • B-huset: En anslagstavla i studentköket vid ingång 25.
 • A-huset: En stor rund anslagstavla på båda våningarna i det stora öppna läslandskapet mellan ingång 17 och 15.
 • C-huset: Längst till höger på stora anslagstavlan i Colosseum. Anslagstavlorna i T-korridoren mellan ingång 14 och 16. Nationernas anslagstavla vid läsplatserna utanför studentköket i R-korridoren (om man ber om lov först). Två mindre anslagstavlor i stora studentköket vid ingång 12.
 • Campus US: En stor anslagstavla innanför Glasentrén, i korridoren mot HUB. En (allmän) anslagstavla i korridoren mellan HUB och ingång 71. Några mindre anslagstavlor vid föreläsningssalarna på plan 10 i huvudblocket.

UTSKRIFT av affischer:

 • A3-format är nödvändigt för att synas bra. A4 kan användas som komplement eller om det är ont om plats.
 • Färgutskrift är nödvändigt. Svart-vitt syns mycket dåligt och ser riktigt taffligt ut.
 • Om möjligt, använd filerna med "gul" i namnet. Dessa har gul bakgrund och ser ut som löpsedlar. Om du måste spara på färgen, eller om du har tillgång till färgat papper, använd filerna med "vit" i namnet.
 • Det behövs allra minst 100 exemplar, helst 200. Fördela som ni vill mellan de olika löpsedlarna.
 • Om vi lyckas boka en plats på Campus US, så bör US-specifika affischer användas där. Dessa finns ännu ej klara.

Reklampyramider

REGLER och TIPS:

 • Pyramider kan ställas ut på café-bord, läsplatser och i studentkök. För caféer gäller att man MÅSTE be om lov först. Många caféer säger alltid nej, bl.a. Baljan i Kårallen. För Café Cellskapet på US gäller att man pratar med städpersonalen först, de sitter vid receptionsdisken i Glasentrén.
 • Pyramider städas normalt bort dagligen på läsplatser och måste därför ersättas regelbundet. På café-bord och i studentköken kan de stå kvar längre, men det måste kontrolleras. Önskad effekt uppnås bara om pyramiderna finns på plats flera dagar i rad.
 • Man behöver inte ställa ut på varenda bord, men lite lagom utspritt.
 • För studentköken gäller att man ställer ut pyramiderna innan lunchtid, inte efter!

VAR kan man ställa ut pyramider:

 • Campus Valla: Cafe Ellen i Key-huset (de höga barborden). Studentköken/matborden i G-huset, TEMA-huset, Key-huset, D-huset (2 st.), B-huset, A-huset, C-huset (2-3 st). Läsplatserna i I-huset, D-huset (utanför biblioteket), A-huset (mellan ingång 15 och 17), Colosseum (de stora borden), sal U2 i C-huset, utanför studentköket i R-korridoren.
 • Campus US: Café Cellskapet i Glasentrén, samt studentköken på Örat, i änden av korridoren mellan HUB och ingång 71, i stora baracken ingång 55, och i korridoren till vänster om ingång 15 i Hälsans Hus. Notera: studentköket i stora baracken är det största på hela LiU, ca 200 platser.

UTSKRIFT av pyramider:

 • Måste skrivas ut i färg på A4-papper. Använd 100% skala, inte "fit to page" el.dyl.
 • Om du har möjlighet, använd lite tjockare papper än normalt 80 g kopieringspapper, eller blankt eller ljust färgat papper. Då blir pyramiderna stadigare eller syns bättre.
 • Det finns två varianter av pyramiden, det är inte så viktigt vilken du skriver ut.
 • Det behövs minst 200 exemplar, helst 300 (eftersom de måste ersättas).
 • Tillverkning: Klipp bort nederdelen så att papperet blir helt fyrkantigt. Vik längs båda diagonalerna, så noga du kan. Klipp sedan från hörnet in till mitten längs linjen märkt "Klipp och klistra". Använd limstift och applicera längs alla 3 kanter på den tomma triangeln. Vik in den triangeln under den till höger och tryck till ordentligt så att pyramiden klistras ihop.
 • Du behöver inte tillverka pyramiderna om du bara fått i uppdrag att skriva ut dem :-)

Rallybladet

Rallybladet är tidningen/infobladet vi delar ut vid våra marknadsföringstillfällen.

Det måste skrivas ut dubbelsidigt i färg på A4-papper och sedan vikas på mitten. Kolla så att utskriften använder "flip on short edge" el.dyl. så att baksidan inte blir upp-och-ner!

PDF-filer

Nedan finns PDF-filerna. Läs ovan vad som gäller för respektive utskrift först.

Filnamn som börjar på "US_" är de som ska användas på Campus US.

Ċ
Thomas Michanek,
29 aug. 2014 13:33
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:15
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:16
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:16
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:14
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:18
Ċ
Thomas Michanek,
26 aug. 2014 09:18
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:05
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:05
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:05
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:06
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:05
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:09
Ċ
Thomas Michanek,
30 aug. 2014 05:08
Comments