Rallybladet


Rallybladet
är temat för marknadsföringen av rebusrallyt våren och hösten 2014.
Rallybladet är förmodligen LiU:s minsta studenttidning och delas ut till alla intresserade som dyker upp på någon av våra informationstillfällen:
  • Torsdag 4 september kl. 9-14 i Colosseum, C-huset, Campus Valla
  • Måndag 8 september kl. 10-15 i receptionsdisken, Glasentrén, ingång 65, Campus US
  • Tisdag 9 september kl. 11-17 i D-husets foajé, Campus Valla


Rallybladet marknadsförs som sig bör med löpsedlar över campus och vissa studentbostäder i Linköping.
Marknadsföring av rebusrallyt sker också med reklampyramider på olika bord på Campus Valla och US.
Tyvärr har vi inte resurser att även vara på Campus Norrköping, men självfallet är alla Norrköpings-studenter välkomna att deltaga i framtida rallyn!
(Bilderna nedan visar löpsedlar och pyramider för våren 2014)Ċ
Thomas Michanek,
2 sep. 2014 21:26
Comments